Bảng xếp hạng giờ chơi -

STT Nhân vật Số giờ đã chơi Trạng thái
0 Dau_ga 2680 giờ Offline
1 Huy_Quang 1825 giờ Offline
2 William_Minh 1492 giờ Offline
3 Harley 1464 giờ Offline
4 Rubin_Chien 1374 giờ Offline
5 FeR_BeTii 1315 giờ Offline
6 BlackDragon_NTP 1163 giờ Offline
7 Hidan_SweetA 1162 giờ Offline
8 Mr_QuangTeo 1158 giờ Offline
9 Alice_bof 1125 giờ Offline
Tuỳ chỉnh giao diện

Logo Header


Navbar Header


Sidebar

Background