Bảng xếp hạng giờ chơi -

# Nhân vật Số lần bị bắt Trạng thái
# Nhân vật Số lần bị bắt Trạng thái
0 Minh_Tiens 69 lần Offline
1 Tu_le 55 lần Offline
2 Joruo_Karuolov 53 lần Offline
3 sino_tran 53 lần Offline
4 The_khiem 42 lần Offline
5 Ryan_Shadow 42 lần Offline
6 Tommy_shellby 37 lần Online
7 Con_Bo_Tot 36 lần Offline
8 Baby_Shark 36 lần Offline
9 Hariss_Nighthawk 33 lần Offline
Tuỳ chỉnh giao diện

Logo Header


Navbar Header


Sidebar

Background